За нас

 

Други проекти

Компанията „Машинъри енд Кемикълс Ко.“ е създадена през 2010 г. с цел управление

на нови проекти  в машиностроенето и химическите технологии.

 

 „Машинъри енд Кемикълс Ко.“ извършва дейности свързани с:

 

  • внос и износ на технологично оборудване и машини;

 

  • проектиране и производство на специализирани машини;

 

  • разработване и внедряване на химически технологии за повърхностни покрития;

 

  • внос и дистрибуция на химикали и химическо оборудване;

 

  • управление на проекти и предоставяне на консултантски услуги.

Всички права запазени. Machinery & Chemicals Co. 2015